Savaşlar

 

Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri tarafından; Çarlık Rusya'sının yıkılmasına engel olmak, Boğazların hakimiyetini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak amacıyla açılmıştır. İtilaf Devletleri'nin kolay ve parlak zafer ümitleriyle Türk direnişinin çok zayıf olacağı ihtimaliyle açılan bu cephe Türk kahramanlığının, fedakârlığının ve azminin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstererek tüm ümitleri kırmıştır.

Çanakkale Savaşı, bizim için Birinci Dünya Savaşı'nın zaferle sonuçlanan bir cephesidir. Her ne kadar Doğu Cephesi'nde Ruslara karşı bazı başarılar elde ettiysek de, Çanakkale Savaşı'nın yeri ve önemi başkadır. Çünkü Çanakkale Savaşı, düşmanın üstün silâhlarına karşı kanımızı canımızı ortaya koyarak kazandığımız bir savaştır.

Türk tarihinin hatta dünya tarihinin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı, sona erdikten sonra da önemini yitirmemiş ve 1916 yılında Londra'da Çanakkale Harekâtını araştırmak üzere Gelibolu Harekatı Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Savaşa bizzat katılanların şahit olarak dinlendiği bu komisyon, 1917 yılının sonuna kadar yaptığı çalışmalarla raporunu hazırlamıştır. Kurulun verdiği rapor, her şeyi ortaya koymaktadır:

"…daha başlangıçtan beri teşebbüsün başarısızlık şansı, başarı şansından ağır basmaktadır…"

Kurul görüldüğü gibi yaptığı çalışmalar sonucunda harekâtın bir hata olduğunu kabul etmiş; yenilginin sebebinin Türk Kuvvetlerinin şansı olması değil, yiğitçe çarpışması ve zafere ulaşması olduğunu bizzat kabul etmiştir. Biz Harbiyeliler olarak Çanakkale Savaşı'nda çarpışan ve bize bugünleri yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla ve derin saygıyla anıyor, vatanseverlikleriyle ve kahramanlıklarıyla bizlere birer örnek teşkil ettiklerini belirtmek istiyoruz.